Jak wydaje się książkę o tytule "Wolno(ść)"? Na pewno nie... wolno! 😉 Prace nad projektem książki Olga Żmijewska, prezeski Fundacja Sztuka Wolności, były intensywne. Zwłaszcza dla Weroniki, która odpowiadała za: projekt...